ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 9  
13 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 23  
26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 32  
38 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 32  
39 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 32  
40 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 32  
41 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 32  
42 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 32  
43 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 32  
44 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66 ทองแดง 44  
50 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 44  
51 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 44  
52 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 44  
53 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 44  
54 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 44  
55 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 55  
59 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65 ทองแดง 55  
60 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 55  
61 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน