ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 97.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 9  
13 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.60 ทอง 20  
23 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.60 ทอง 20  
24 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.60 ทอง 20  
25 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนธาตุพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 28  
31 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 28  
32 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 28  
33 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 28  
34 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 28  
35 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 28  
36 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 28  
37 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 28  
38 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 28  
39 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 28  
40 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.60 เงิน 40  
42 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76.60 เงิน 40  
43 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.60 เงิน 40  
44 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.60 เงิน 40  
45 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.60 เงิน 40  
46 โรงเรียนวาริชวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.60 เงิน 40  
47 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.60 เงิน 40  
48 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76.60 เงิน 40  
49 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76.60 เงิน 40  
50 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.60 เงิน 40  
51 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.60 เงิน 40  
52 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76.60 เงิน 40  
53 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.60 เงิน 40  
54 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.60 เงิน 40  
55 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.60 เงิน 40  
56 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.60 เงิน 40  
57 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.60 เงิน 40  
58 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.60 เงิน 40  
59 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.20 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน