ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 13  
17 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 19  
22 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 19  
23 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 19  
24 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 19  
25 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 19  
26 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 19  
27 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 19  
28 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 28  
31 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 31  
34 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 31  
35 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 31  
36 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 31  
37 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 31  
38 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 31  
39 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 39  
41 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 39  
42 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 39  
43 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 39  
44 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 39  
45 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 39  
46 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 39  
47 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 39  
48 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 39  
49 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 49  
50 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 49  
52 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 49  
53 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 49  
54 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 49  
55 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 49  
56 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 49  
57 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 57  
58 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน