ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 96.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.75 ทอง 7  
9 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 11  
15 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 11  
16 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 11  
17 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.75 ทอง 17  
19 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.75 ทอง 17  
20 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.75 ทอง 17  
21 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.75 ทอง 17  
22 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.75 ทอง 17  
23 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.75 ทอง 25  
26 โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.75 ทอง 25  
27 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.75 ทอง 25  
28 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.75 ทอง 25  
29 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.75 ทอง 25  
30 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.75 ทอง 25  
31 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.75 ทอง 25  
32 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.75 ทอง 25  
33 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.50 ทอง 33  
35 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.50 ทอง 33  
36 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.50 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.50 ทอง 33  
38 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.50 ทอง 33  
39 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.50 ทอง 33  
40 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.50 ทอง 33  
41 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.50 ทอง 33  
42 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.50 ทอง 33  
43 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.50 ทอง 33  
44 โรงเรียนสามชัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.50 ทอง 33  
45 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.50 ทอง 33  
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.50 ทอง 33  
47 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.50 ทอง 33  
48 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.50 ทอง 33  
49 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 49  
50 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 49  
51 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.75 ทอง 51  
52 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.50 ทอง 52  
53 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.50 ทอง 52  
54 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.25 ทอง 54  
55 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.25 ทอง 54  
56 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.25 ทอง 54  
57 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 57  
58 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน