ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 8  
12 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 8  
13 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 8  
14 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 14  
16 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 14  
17 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 14  
18 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 14  
19 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 14  
20 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 14  
21 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 14  
22 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 14  
23 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 23  
26 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 26  
28 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 26  
29 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 30  
32 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 30  
33 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 33  
35 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 35  
37 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 35  
38 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81 ทอง 38  
40 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 40  
42 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 40  
43 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 40  
44 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 40  
45 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 40  
46 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 40  
47 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 40  
48 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 40  
49 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 40  
50 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 40  
51 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 40  
52 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 52  
54 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 52  
55 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 52  
56 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 52  
57 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 57  
58 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 58  
59 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน