ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 606
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.50 ทอง 4  
6 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.50 ทอง 4  
7 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 11  
16 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 11  
17 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 11  
18 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 11  
19 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 11  
20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 20  
21 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 20  
22 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 20  
23 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 20  
24 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 20  
25 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 20  
26 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 20  
27 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 20  
28 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 28  
30 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 28  
31 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 28  
32 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 28  
33 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 28  
34 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 28  
35 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 28  
36 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 28  
37 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 28  
38 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 28  
39 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 28  
40 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 28  
41 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 41  
42 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 41  
43 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 41  
44 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 41  
45 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 41  
48 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 41  
49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 41  
50 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 41  
51 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 41  
52 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 41  
53 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 41  
54 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 41  
55 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 41  
56 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 41  
57 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 41  
58 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 58  
59 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 58  
60 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน