ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 607
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93 ทอง 4  
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 4  
10 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 4  
11 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 4  
12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 13  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 13  
16 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 13  
17 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 13  
18 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 13  
19 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 19  
20 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 23  
24 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 23  
25 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 23  
26 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 28  
30 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 28  
31 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 28  
32 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 28  
33 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 28  
34 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 28  
35 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 28  
36 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.80 ทอง 36  
38 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.20 ทอง 38  
40 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.10 ทอง 40  
41 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 41  
42 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 41  
43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.60 ทอง 43  
45 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 45  
46 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 45  
48 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 45  
49 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 45  
50 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 45  
51 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 45  
52 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 45  
53 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 55  
56 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.80 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 57  
58 โรงเรียนโคกศรีเมือง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน