ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 609
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.25 ทอง 13  
15 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.75 ทอง 20  
22 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.75 ทอง 20  
23 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 24  
25 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 24  
26 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 24  
27 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 24  
28 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.75 ทอง 28  
29 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.75 ทอง 28  
30 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.75 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.75 ทอง 28  
32 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.75 ทอง 28  
33 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.75 ทอง 28  
34 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.50 ทอง 34  
36 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.25 ทอง 36  
37 โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 37  
38 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 37  
39 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 37  
40 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.75 ทอง 40  
41 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.75 ทอง 40  
42 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.75 ทอง 40  
43 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.50 ทอง 43  
44 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.50 ทอง 43  
45 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.50 ทอง 43  
46 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.25 ทอง 46  
47 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.25 ทอง 46  
48 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 48  
49 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 48  
50 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.75 ทอง 50  
51 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.75 ทอง 50  
52 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 52  
53 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.75 ทอง 53  
54 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน