ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 610
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 12  
16 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 12  
17 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 12  
18 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 12  
19 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 12  
20 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 12  
21 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 12  
22 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 12  
23 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 12  
24 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 12  
25 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 12  
26 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 12  
27 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 12  
28 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 12  
29 โรงเรียนพะลานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 12  
30 โรงเรียนพังงูพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 12  
31 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 12  
32 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 12  
33 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 12  
34 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 12  
35 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 12  
36 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 12  
37 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 12  
38 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 12  
39 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 12  
40 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 12  
41 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 12  
42 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 12  
43 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 12  
44 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 12  
45 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 12  
46 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 12  
47 โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 12  
48 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 12  
49 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 12  
50 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 12  
51 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 12  
52 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 12  
53 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 12  
54 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 12  
55 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 12  
56 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 12  
57 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 12  
58 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน