ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 13  
17 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 17  
20 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 17  
21 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 17  
22 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 17  
23 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86 ทอง 17  
24 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 17  
25 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 17  
26 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 17  
27 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 17  
28 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 17  
29 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 17  
30 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 17  
31 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 17  
32 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 17  
33 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 17  
34 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 17  
35 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 17  
36 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 17  
37 โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 17  
38 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 17  
39 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 17  
40 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 17  
41 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 17  
42 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 17  
43 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 17  
44 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 17  
45 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 17  
46 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 17  
47 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 17  
48 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 17  
49 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 17  
50 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77 เงิน 51  
52 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 51  
53 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน