ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 623
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 23  
26 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.40 ทอง 26  
29 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.40 ทอง 26  
30 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.25 ทอง 30  
31 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 32  
34 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 32  
35 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.80 ทอง 35  
37 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.80 ทอง 35  
38 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.80 ทอง 35  
39 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.80 ทอง 35  
40 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.60 ทอง 40  
42 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 40  
43 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 40  
44 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.40 ทอง 44  
46 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.40 ทอง 44  
47 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.20 ทอง 47  
48 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.20 ทอง 47  
49 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.20 ทอง 47  
50 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 50  
53 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 50  
54 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 50  
55 โรงเรียนสามชัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 50  
56 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน