ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 624
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 7  
11 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 7  
12 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 12  
15 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 12  
16 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 12  
17 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 12  
18 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 18  
21 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 18  
22 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 18  
23 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 18  
24 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 18  
25 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 18  
26 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 18  
27 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 18  
28 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 28  
29 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 28  
30 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 28  
33 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 28  
34 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 28  
35 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 28  
36 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 28  
37 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 28  
38 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 28  
39 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 28  
40 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 28  
41 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 41  
42 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 41  
43 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 41  
44 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 41  
45 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 41  
46 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 41  
47 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 47  
48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 47  
49 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 47  
50 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 47  
51 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 47  
52 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 47  
53 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 47  
54 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 47  
55 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 47  
56 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 56  
57 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 57  
58 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 57  
59 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน