ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 063
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 21  
24 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 21  
25 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71 เงิน 21  
26 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 21  
27 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 27  
30 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 40  
45 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62 ทองแดง 40  
46 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62 ทองแดง 40  
47 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 40  
48 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 51  
57 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 51  
58 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 51  
59 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 51  
60 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 51  
61 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน