ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 635
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.80 ทอง 4  
7 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.80 ทอง 4  
8 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.40 ทอง 26  
29 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.20 ทอง 29  
32 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81 ทอง 32  
34 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.80 ทอง 34  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.80 ทอง 34  
37 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.40 ทอง 39  
41 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.40 ทอง 39  
42 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.40 ทอง 39  
43 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.20 ทอง 43  
45 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.20 ทอง 43  
46 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 46  
47 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.60 เงิน 48  
50 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.20 เงิน 51  
53 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 53  
54 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.60 เงิน 54  
55 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.60 เงิน 54  
56 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 57  
59 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 57  
60 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.80 เงิน 60  
61 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.40 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน