ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 646
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.50 ทอง 9  
12 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 12  
15 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.50 ทอง 15  
17 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.50 ทอง 15  
18 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 18  
21 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.50 ทอง 21  
23 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 23  
26 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 23  
27 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 27  
29 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 27  
30 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 30  
32 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 30  
33 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 30  
34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 30  
35 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน