ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 10  
14 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 14  
17 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 14  
18 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 18  
21 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73 เงิน 18  
22 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 22  
24 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 22  
25 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 25  
27 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 69 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 29  
34 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนดำรงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 57 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 56 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 54 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 53 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 44 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 42 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน