ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.40 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67.20 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.80 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65.60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 63.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61.80 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.40 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61.40 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60.20 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 58.60 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 58.40 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 58.20 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 57.60 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 57.40 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 57.40 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 56.80 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 56.80 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 56.60 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 56.40 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 56.40 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56.20 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 55.40 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 55 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 54.60 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 52.80 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 52 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 51.60 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 49.40 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 47 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 46.20 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 45 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 41.40 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน