ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 655
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.70 เงิน 11  
12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.10 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.10 เงิน 14  
16 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.70 เงิน 17  
18 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.90 เงิน 21  
22 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.90 เงิน 23  
24 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.30 เงิน 25  
26 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.10 เงิน 26  
27 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.60 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.10 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.90 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65.40 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63.70 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 63.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62.10 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60.30 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 58.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 57.50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 57.20 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 56.80 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 56.70 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 55.70 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 54.80 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 53.90 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 52.30 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 52.10 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 49.80 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 49.50 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 44.90 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 44 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 39.10 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 34.90 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน