ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 657
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73 เงิน 12  
15 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 12  
16 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 16  
19 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 16  
20 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 20  
22 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 20  
23 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 20  
24 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 33  
39 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 33  
40 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 33  
41 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 33  
42 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 42  
47 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 42  
48 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 48  
53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน