ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 4  
7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 11  
15 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 15  
18 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.50 เงิน 23  
25 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 64 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 64 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 37  
42 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 37  
43 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 48 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 48 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 48 เข้าร่วม 53  
56 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 47 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 47 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 47 เข้าร่วม 56  
59 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 46 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 46 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 46 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน