ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 662
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.49 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.63 เงิน 6  
7 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.86 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67.61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66.75 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.77 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.23 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64.53 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64.20 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63.99 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63.75 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62.58 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60.95 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.81 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60.77 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60.76 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60.68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60.63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60.42 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60.29 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60.27 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 51.78 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 49.97 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 49.70 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 49.14 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 47.95 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 46.12 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 46.09 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 44.83 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 44.34 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 43.24 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 41.73 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 40.59 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 40.34 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 38.41 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 38.31 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 37.12 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 36.94 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 36.62 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 36.34 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 35.78 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 35.78 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 35.15 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 34.54 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 34.50 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 32.44 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 30.69 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 29.63 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 29.63 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 29.21 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 28.42 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 27 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 26.11 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 25.06 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 24.93 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 24.85 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 21.73 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน