ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนกิตติรวี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  
36 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน