ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 679
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.50 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.50 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65.50 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.50 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.50 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64.50 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.50 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.50 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.50 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน