ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 687
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.24 ทอง 5  
6 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.08 ทอง 6  
7 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.91 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.29 ทอง 8  
9 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.26 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.01 ทอง 10  
11 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.38 ทอง 13  
14 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.95 ทอง 14  
15 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.53 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.03 ทอง 16  
17 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.03 ทอง 16  
18 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.57 ทอง 18  
19 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.56 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.28 ทอง 20  
21 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79.46 เงิน 21  
22 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.65 เงิน 22  
23 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.38 เงิน 23  
24 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.79 เงิน 24  
25 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.58 เงิน 25  
26 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.18 เงิน 26  
27 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.06 เงิน 27  
28 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.29 เงิน 28  
29 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.26 เงิน 29  
30 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.24 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.01 เงิน 31  
32 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.71 เงิน 32  
33 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.48 เงิน 33  
34 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.06 เงิน 34  
35 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.94 เงิน 35  
36 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.31 เงิน 36  
37 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.29 เงิน 37  
38 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.09 เงิน 38  
39 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.27 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.88 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 69.60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68.85 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68.36 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68.35 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.31 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65.29 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65.20 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65.05 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.82 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.51 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62.24 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61.42 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60.43 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 59.18 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 58.85 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 56.55 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 55.60 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 52.89 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน