ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 693
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 28  
30 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 28  
31 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 28  
32 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72 เงิน 33  
35 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 33  
36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.80 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.40 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62.20 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60.40 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.40 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 54.20 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 47.40 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 46.80 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 45.60 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 44.60 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 43 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 40 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 38 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 36 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
60 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน