ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 700
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 96.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.30 ทอง 13  
15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.30 ทอง 17  
19 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.30 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76.50 เงิน 23  
25 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72.30 เงิน 29  
30 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.70 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66.70 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนพิชญวิทย์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66.30 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62.70 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61.30 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61.30 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 61.30 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60.30 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 57.20 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 56.20 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 55.30 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 51.80 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50.10 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 45.80 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 45.50 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 44.50 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 43 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
56 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน