ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.01 ทอง 5  
6 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.17 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.17 เงิน 10  
11 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.17 เงิน 10  
12 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.16 เงิน 12  
13 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.84 เงิน 13  
14 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.83 เงิน 16  
17 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.17 เงิน 18  
19 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.83 เงิน 19  
20 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.16 เงิน 25  
26 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.16 เงิน 25  
27 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.83 เงิน 27  
28 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.46 เงิน 30  
31 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70.84 เงิน 32  
33 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.83 เงิน 33  
34 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69.67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69.33 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.33 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69.16 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68.99 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68.83 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67.83 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67.67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 67.67 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.51 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67.33 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.33 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67.17 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66.51 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.83 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.67 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.33 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63.01 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62.67 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62.50 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62.17 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61.83 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60.17 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน