ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.66 เงิน 4  
6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.83 เงิน 8  
9 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.16 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65.50 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62.66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 56.83 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน