ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63.40 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
23 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
24 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
25 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน