ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 717
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 61.60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 59.80 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 59.40 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 58.80 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 58.80 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.20 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 54.40 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 53 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 45.60 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 43.80 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 40.20 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
43 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน