ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 718
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.30 เงิน 7  
8 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.30 เงิน 9  
10 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.30 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.30 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65.30 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61.30 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 57.30 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 56.60 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 51.60 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 49 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 47 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 44.60 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 34 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 33.60 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 29 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  
32 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน