ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 072
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
31 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
32 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
33 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน