ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 722
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.53 ทอง 4  
5 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.44 ทอง 5  
6 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.27 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.08 ทอง 8  
9 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.43 ทอง 9  
10 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.29 ทอง 10  
11 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.91 ทอง 11  
12 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.89 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.17 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.82 ทอง 14  
15 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.57 ทอง 16  
17 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.37 ทอง 17  
18 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.26 ทอง 18  
19 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.14 ทอง 19  
20 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.89 ทอง 20  
21 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.21 ทอง 21  
22 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.74 เงิน 22  
23 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.89 เงิน 23  
24 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.68 เงิน 24  
25 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.44 เงิน 25  
26 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76.18 เงิน 26  
27 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.05 เงิน 27  
28 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.84 เงิน 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.70 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.53 เงิน 30  
31 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.07 เงิน 31  
32 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74.96 เงิน 32  
33 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.95 เงิน 33  
34 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74.95 เงิน 33  
35 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.87 เงิน 35  
36 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.37 เงิน 36  
37 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.94 เงิน 37  
38 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.36 เงิน 38  
39 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.26 เงิน 39  
40 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.93 เงิน 40  
41 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.15 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68.53 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68.46 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68.36 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66.73 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.49 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65.98 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.91 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.80 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65.08 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63.93 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.86 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.16 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
61 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน