ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 724
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 59 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 59 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 59 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 58 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 58 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 57 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 56 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 56 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 56 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 56 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 56 เข้าร่วม 32  
37 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 55 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 55 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 54 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 54 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 54 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 53 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 53 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 51 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 49 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 49 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 49 เข้าร่วม 47  
50 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 48 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 48 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 45 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 42 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 40 เข้าร่วม 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน