ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.60 ทอง 23  
26 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.80 ทอง 28  
31 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.80 เงิน 38  
40 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.80 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.40 เงิน 41  
43 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.40 เงิน 41  
44 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.40 เงิน 41  
45 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
47 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน