ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.88 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.88 ทอง 4  
6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.88 ทอง 4  
7 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.38 ทอง 10  
11 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.88 ทอง 15  
16 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.63 ทอง 16  
17 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.13 ทอง 19  
20 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.88 ทอง 20  
21 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.88 ทอง 20  
22 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.75 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.63 ทอง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.38 ทอง 24  
25 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.38 ทอง 24  
26 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.13 ทอง 26  
27 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.88 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.50 ทอง 29  
31 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.50 ทอง 29  
32 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 32  
34 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.63 ทอง 34  
35 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.25 ทอง 35  
36 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.63 เงิน 37  
38 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.38 เงิน 38  
39 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.38 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.13 เงิน 40  
41 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.75 เงิน 41  
42 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.75 เงิน 41  
43 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.75 เงิน 41  
44 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.13 เงิน 44  
45 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 45  
46 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 45  
47 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 45  
48 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.13 เงิน 48  
49 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.25 เงิน 50  
51 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน