ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.50 ทอง 4  
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.25 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 19  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.25 ทอง 23  
25 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.25 ทอง 23  
26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.75 ทอง 28  
29 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.75 ทอง 28  
30 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.75 ทอง 28  
31 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 31  
33 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 31  
34 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79.75 เงิน 35  
36 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.50 เงิน 36  
38 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79.25 เงิน 38  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.25 เงิน 38  
40 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.25 เงิน 38  
41 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 41  
42 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.25 เงิน 42  
43 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 43  
44 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.75 เงิน 44  
45 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.75 เงิน 45  
46 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.25 เงิน 47  
48 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน