ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 793
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 5  
8 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 5  
9 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 12  
16 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 12  
17 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 12  
18 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 12  
19 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 19  
22 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 23  
26 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 23  
27 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 23  
28 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 23  
29 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 23  
30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 23  
31 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 31  
34 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 31  
35 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 35  
36 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 35  
37 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 35  
38 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 35  
39 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 35  
40 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 35  
41 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 35  
42 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 35  
43 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 43  
45 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 43  
46 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 43  
47 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 47  
48 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 47  
49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 47  
50 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 47  
51 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 51  
52 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน