ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 13  
17 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 13  
18 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 13  
19 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 13  
20 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 20  
24 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 20  
25 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 25  
28 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 29  
32 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 29  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 35  
37 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 37  
39 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 39  
41 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 41  
42 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 41  
43 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 41  
44 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 44  
45 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 44  
46 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 46  
47 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 47  
48 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
49 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
50 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน