ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 797
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.67 ทอง 12  
15 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.17 ทอง 16  
17 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนภูหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.33 ทอง 30  
32 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.67 ทอง 33  
35 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 35  
36 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 40  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน 41  
42 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64.67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน