ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 798
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 97.57 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94.57 ทอง 4  
5 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.14 ทอง 5  
6 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.29 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.29 ทอง 6  
8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.29 ทอง 6  
9 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.43 ทอง 9  
10 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92.43 ทอง 9  
11 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.43 ทอง 9  
12 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.71 ทอง 12  
13 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.57 ทอง 13  
14 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.29 ทอง 14  
15 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.86 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.71 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.57 ทอง 17  
18 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.43 ทอง 18  
19 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.29 ทอง 19  
20 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.14 ทอง 20  
21 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.14 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.86 ทอง 22  
23 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.86 ทอง 22  
24 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.43 ทอง 24  
25 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.14 ทอง 25  
26 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.14 ทอง 25  
27 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.71 ทอง 27  
28 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.71 ทอง 27  
29 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.71 ทอง 27  
30 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.57 ทอง 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.29 ทอง 31  
32 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 32  
34 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.86 ทอง 34  
35 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.71 ทอง 35  
36 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.71 ทอง 35  
37 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.57 ทอง 37  
38 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.14 ทอง 38  
39 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.14 ทอง 38  
40 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.86 ทอง 40  
41 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.57 ทอง 41  
42 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.43 ทอง 42  
43 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.86 ทอง 44  
45 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.86 ทอง 44  
46 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.86 ทอง 44  
47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.71 ทอง 47  
48 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.71 ทอง 47  
49 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.86 ทอง 49  
50 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.71 ทอง 50  
51 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.43 ทอง 51  
52 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.29 ทอง 52  
53 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.86 เงิน 53  
54 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน