ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนเอกปัญญา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 13  
16 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 13  
17 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 17  
20 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 17  
21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 21  
25 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 25  
28 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 25  
29 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 25  
30 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 25  
31 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 25  
32 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 25  
33 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 33  
35 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 33  
36 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 33  
37 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 37  
39 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 37  
40 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 40  
42 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 40  
43 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 43  
44 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 43  
45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 43  
46 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 46  
47 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 46  
48 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 46  
49 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 49  
50 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 54  
58 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 54  
59 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 54  
60 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 54  
61 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน