ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 082
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68.75 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66.50 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน