ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 083
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.20 เงิน 16  
18 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
19 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน