ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 7  
11 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 7  
12 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 7  
13 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 7  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 15  
18 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 15  
19 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 15  
20 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 15  
21 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 15  
22 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 15  
23 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 23  
25 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 23  
26 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 23  
27 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 28  
30 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 28  
32 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 28  
33 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 28  
34 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 28  
35 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 28  
36 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 28  
37 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 37  
39 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 37  
40 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 37  
41 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 37  
42 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 37  
43 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 37  
44 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 37  
45 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 37  
46 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 37  
47 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 37  
48 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 48  
49 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 48  
50 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 50  
51 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 50  
52 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 50  
53 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 53  
55 โรงเรียนสิงหวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 53  
56 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 53  
57 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 53  
58 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน