ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 69.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน