ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.60 เงิน 27  
29 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  
32 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  
33 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน