ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.70 ทอง 6  
8 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.30 ทอง 8  
10 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.70 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.70 ทอง 16  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.70 เงิน 19  
20 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.30 เงิน 20  
21 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.70 เงิน 22  
23 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.30 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.30 เงิน 25  
26 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.30 เงิน 25  
27 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.70 เงิน 27  
28 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 28  
30 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.70 เงิน 30  
31 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.70 เงิน 33  
34 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67.70 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67.70 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65.70 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65.30 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.70 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.30 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 63.70 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.30 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.70 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60.30 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 57.30 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 57 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 56.70 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 56.30 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 55 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 54 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 53.30 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 52.30 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 52.30 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 51.60 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 51.60 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
60 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน