ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.25 ทอง 5  
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66.75 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65.75 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  
29 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
30 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  
31 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
32 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน