ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72.25 เงิน 20  
22 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.75 เงิน 25  
26 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65.25 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน